Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet

Publicerad 11 september 2017 08:52

Under september-oktober deltar Norrköpings kommun i den SKLs nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Frågorna mäter kvalitetsområden som självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. 

De som får svara på enkäten är vuxna personer med funktionsnedsättning som har stöd av kommunen, exempelvis boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning, inom både LSS- och socialpsykiatriverksamheter. Enkäterna är utformade för att personerna ska kunna svara så självständigt som möjligt och brukarna får möjlighet att svara på enkäter på dator eller surfplattor.

Över 70 enheter inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning (VPF) har fått anmäla intresse om att delta, så cirka 850 enkäter kommer skickas ut.

Ansvariga områdeschefer inom VPF, Ida Björkman, Åsa Centerstrand och Katarina Ståhl, är mycket positiva till att så många enheter deltar. De ser fram emot att ta del av vad brukarna tycker i slutet av året.

För mer information
Ida Björkman, områdeschef
011-15 22 15
ida.bjorkman@norrkoping.se

Läs mer information om brukarundersökningen på SKLs hemsida