Musikhuvudstaden Norrköping visar upp sig under Bråvalla

Publicerad 27 juni 2017 16:11

Sveriges största musikfestival är tillbaka på Bråvalla flygfält i Norrköping för femte gången. Norrköpings kommun finns representerade i Norrköping lounge med Musikhuvudstaden Norrköping.
– Bråvalla festival är en etablerad del av Norrköpings musikliv nu och det bidrar till att stärka visionen om Musikhuvudstaden, säger Sandra Wall, projektledare för Musikhuvudstaden Norrköping.

Att Bråvalla festival redan är en etablerad del av Norrköpings musikliv bidrar till att stärka visionen om musikhuvudstaden.

Norrköpings kommun vill finnas på plats under festivalen och presentera sig själva för att skapa uppmärksamhet, svara på frågor och göra festivalbesökarna nyfikna på värdstaden. Festivalen är ett bra tillfälle att möta besökare, både de som kommer från närområdet men också de som är i Norrköping för första gången.
– Festivalen är som ett litet samhälle i sig och det är inte säkert att alla känner till Norrköping. Därför vill vi finnas på plats för att berätta om allt fantastiskt som pågår i staden, säger Louise Flygt, kommunikationsdirektör, Norrköpings kommun.

I tältet där Norrköpings kommun huserar kommer Musikhuvudstaden att lyftas fram. Bland annat kommer det att märkas i utsmyckningen av tältet men också genom podcasten Musikhuvudstaden samt lanseringen av Musikhuvudstaden Norrköping på facebook, där spellistor med lokal musik finns att lyssna på.

Bråvalla lockar mer än 50 000 besökare varje sommar. En så stor festival som Bråvalla sätter Norrköping på kartan internationellt och gör oss till en intressant plats även inom det svenska musiklivet.
– Vi har visat att det går att genomföra ett så stort evenemang och det finns både kompetens, spelplatser och erfarenhet här som går att utnyttja på andra sätt framöver. Nya möjligheter skapas genom att festivalen etablerade sig här och det är något vi ska ta vara på. Turismen har ökat plus att våra lokala venues och andra företag har fått ovärderliga kontakter de kan jobba vidare med. Det ger också vår del av landet en stor festival inom räckhåll, vilket gynnar staden på flera sätt, säger Sandra Wall.

Bråvalla öppnar upp i morgon onsdag och pågår i fyra musikfyllda dagar framöver. Norrköpings tält kommer att vara bemannat från morgon till klockan 22 varje dag under festivalen.