Möte inför ny medborgardialog om Vilbergen

Publicerad 08 maj 2018 16:23

Onsdag den 9 maj anordnas ett första möte med den lokala intressentgruppen för Vilbergen. Då kommer tillfälle ges för intressentgruppen att framföra sina synpunkter, och för kommunen att berätta om planerna inför en ny medborgardialog. Från Norrköpings kommun deltar stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S), nämndens presidium samt tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret.

Under en medborgardialog är det viktigt att alla kommer till tals och bli lyssnade på. Den planerade medborgardialogen och workshopen den 19 april kunde tyvärr inte genomföras som planerat. Kommunen hade räknat med ett stort intresse för mötet, men det blev mycket större än planerat. Konsekvensen blev att alla som ville inte fick plats i lokalen och programmet kunde inte genomföras som det var tänkt. Det ber kommunen om ursäkt för.

Det stora engagemanget och intresset för utvecklingsplanerna i Vilbergen är glädjande och innebär att medborgardialogen behöver fortsätta. Kommunen ser nu över hur det ska ske på så sätt att alla som vill får möjlighet att framföra sina synpunkter. Mer information om den nya planerade medborgardialogen kommer.

Läs mer om utvecklingen av Vilbergen här.