Modersmålsundervisning och studiehandledning vid kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning

Publicerad 15 januari 2021 12:23

Vid modersmålsundervisning och studiehandledning åker personal och elever mellan olika skolenheter, vilket kan bidra till en eventuell smittspridning. Som en del i ett led av olika åtgärder för att minska antalet kontakter över klassgränser och skolor, har utbildningsnämnden fattat beslut om att modersmålsundervisningen och studiehandledningen inom årskurs 7-9 ska ske genom distansundervisning från och med måndag den 18 januari.

Beslutet gäller under en tillfällig period

Beslutet gäller från och med 18 januari till och med den 19 februari. Beslutet kan komma att förlängas om det är nödvändigt.

Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att minska smittspridning av covid-19 i skolan. Utbildningsnämnden har samrått med smittskyddsläkare som har angett att i detta fall kan en omställning till distansundervisning ske som en del i att minska antalet kontakter över klassgränser och skolor.

Elever och vårdnadshavare har informerats.

Så kommer undervisningen att organiseras

I korthet kommer undervisningen att organiseras enligt följande:

  • Undervisningen kommer bedrivas genom distansundervisning.
  • Distansundervisningen sker via Google Classroom. Lärarna kommer att tillhandahålla uppgifter som eleverna ska arbeta med.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret:

Sofie Lindén, utbildningsdirektör

sofie.linden@norrkoping.se

Mer information kopplat till coronaviruset: Information för dig som har barn i Norrköpings förskola eller skola