Lyckat resultat för extratjänster 

Publicerad 09 januari 2018 08:00

Under 2017 har Norrköpings kommun gjort ett mycket gott resultat genom att få ut 200 personer i en extratjänst. Av de totalt 530 extratjänsterna i hela regionen står Norrköpings kommun för närmare 40 % av dessa.

Under 2017 fick arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret i uppdrag att göra det möjligt för fler personer att få en extratjänst inom kommunen. En extratjänst är en möjlighet för de som står längst bort ifrån arbetsmarknaden, det vill säga långtidsarbetslösa och nyanlända.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret har under året, tillsammans med övriga kontor i kommunen, jobbat för att få ut fler personer i en extratjänst och resultatet är mycket positivt. Under 2017 har 200 personer fått en extratjänst, vilket är cirka 40 % av regionens totala extratjänster. Även jämfört med likvärdiga kommuner på nationell nivå toppar Norrköping med antalet personer i extratjänster.

– Det är mycket glädjande att arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, tillsammans med övriga kontor i kommunen, har lyckats ge 200 av de personer som står längst bort från arbetsmarknaden en möjlighet att närma sig egen försörjning genom en extratjänst, säger Matilda Johansson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Många olika verksamheter inom kommunen har tagit emot en person i en extratjänst. Det innebär att Norrköpings kommun får en bra spridning på arbetsplatser, både inom de så kallade mjuka och hårda sektorerna.

– I och med vår stora spridning och variation på arbetsplatser så kan vi erbjuda de personer, som har en extratjänst en mycket god möjlighet att hitta en ingång på arbetsmarknaden som passar dem, säger Pernilla Thott Ljung, kontorschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

– Orsaken till att vi har lyckats så bra med extratjänster i Norrköpings kommun beror på en god samverkan och en gemensam kraft inom kommunen samt ett gott samarbete med arbetsförmedlingen, säger Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande.