Lättnader under ansvar för boende som är vaccinerade

Publicerad

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att äldre som är vaccinerade med två doser kan återgå till en lite mer normal tillvaro. Det betyder att boende på kommunens särskilda boenden lättare kan träffa anhöriga och vänner, om det gått två veckor efter den andra dosen och besökaren är symtomfri.

- Självklart värmer det i hjärtat att det äntligen kan bli lite enklare för boende att ta emot besök. Samtidigt vill vi understryka att vid besök på våra särskilda boenden är det angeläget att både besökare, medarbetare och den boende agerar för att skydda andra boende som av olika anledningar inte är vaccinerade. Vi behöver minimera risken att smitta bärs in på ett boende, säger Anders Granqvist, verksamhetschef.

Det kan också finnas besöksrutiner man i förväg behöver känna till. Därför rekommenderas anhöriga och vänner att stämma av förutsättningarna för besök med respektive boende innan man planerar att komma.

Under besöket gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens restriktioner, som att stanna hemma och testa sig vid symtom, begränsa antalet kontakter och vara noga med handhygien. Det är också viktigt att tänka på följande:

  • Besökande ska ej vistas i allmänna utrymmen
  • Håll avstånd till andra boende samt personal och undvik trängsel
  • Var beredd på att besöksrutinerna snabbt kan förändras för att anpassas till rådande situation, exempelvis vid lokala utbrott

Även om vaccinet mot covid-19 ger ett gott skydd är det även viktigt att den som är vaccinerad fortsätter att följa de regler och rekommendationer som gäller för att minska risken för smittspridning.

Mer information om rådande regler och rekommendationer hittar du på folkhälsomyndigheten.se