Kulturportalen tilldelas 1,1 miljoner av länsstyrelsen

Publicerad 08 juni 2018 11:41

Länsstyrelsen har beslutat att tilldela Norrköpings kommun, 1,1 miljoner kronor till ”Kulturportalen – arrangörskap som en väg in i samhället”, ett delprojekt inom Musikhuvudstaden som utförs i samarbete med Filmföreningen Flimmer och Portalen.

Den 7 juni beviljade länsstyrelsen i Jönköpings län 1 119 503 kronor till Norrköpings kommun för insatsen ”Kulturportalen – Arrangörskap som vägen in i det svenska samhället”, inom ramen för statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Kulturportalen är ett projekt som grundar sig i Musikhuvudstadens arbete med nya arrangörer och kommer att utföras i samarbete med filmföreningen Flimmer och Portalen. En arbetsgrupp där stadens kulturinstitutioner såsom Norrköpings konstmuseum, Norrköpings symfoniorkester, Hallarna och Östgötateatern finns redan aktiv inom Portalens verksamhet och förhoppningen är att även de kommer att vara en aktiv del av utbildningen för de nya arrangörerna.

Syftet med Kulturportalen är att skapa nätverk, underlätta etablering och stödja språkinlärning för deltagarna. Även demokrati, jämställdhet, yttrandefrihet, relevanta lagar och regler kommer att vara viktiga delar av introduktionen. Kursen är anpassad så att de som deltar har möjlighet att ta ett arbete under tiden om de får den möjligheten.

Tanken är att Kulturportalen ska bidra till ökad kunskap om – och delaktighet i – kommunen och samtidigt fylla behovet av ökad mångfald av det kulturella utbudet i Norrköping. Enligt länsstyrelsen omfattar insatsen länsstyrelsegemensam prioritering i och med samverkan med idéburen sektor.

– Jag är mycket glad över länsstyrelsens besked. Det visar att Norrköping är på rätt väg i sin satsning på musik och kultur som en del av stadens utveckling. Kulturportalen innebär att vi tillsammans med flera starka kulturinstanser kommer att kunna utveckla en helt ny modell för integration, där arrangörskap blir en väg in i det svenska samhället. Det stärker också visionen om Norrköping som en genuin musikstad. Jag ser fram emot att se vad gruppen själva arrangerar efter den här utbildningen, säger Sandra Wall, projektledare för Musikhuvudstaden.