Korttidsboende för patienter med Covid-19 flyttas

Publicerad 13 maj 2020 08:43

Det tillfälliga korttidsboendet för personer med Covid-19 på Kolonigatan 18 flyttar till Södra Promenaden 2B där det finns plats för fler patienter.

Bättre beredskap i större lokaler

- På Södra Promenaden 2B finns det bättre möjligheter om vi måste ta emot fler smittade patienter som behöver vård på ett korttidsboende, därför väljer vi att flytta verksamheten dit, förklarar Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

På Kolonigatan 18 finns det plats för 9 patienter, och på Södra Promenaden 2B finns det två avdelningar med utrymme för 8 patienter vardera.

Agerade snabbt

Det första korttidsboendet för personer med Covid-19 blev på Kolonigatan 18 eftersom lokalerna redan var utrustade för att komma igång snabbt. Sen förbereddes även lokaler och bemanning på Södra Promenaden 2B ifall platserna på första korttidsboendet inte skulle räcka till.

- Vi behövde agera snabbt för att inte ta emot en patient med Covid-19 från sjukhuset till vårt vanliga korttidsboende och riskera en smittspridning där, och då var Kolonigatan 18 den bästa lösningen, berättar Magnus.

Flödet av patienter till och från Kolonigatan 18 har varit relativt jämnt. De nio platserna har varit fullbelagda emellanåt men det har inte behövts fler platser, så Södra Promenaden 2B har inte använts än.

Läs nyheten om när korttidsboendet på Kolonigatan 18 öppnade