Kontroll av Hamnbron

Publicerad 10 juli 2018 08:39

Torsdag 12 juli till Fredag 13 juli kommer det att pågå undersökningar av Hamnbron för att kontrollera beläggning och överbyggnader.

Endast ett körfält stängs av samt gående och cyklister kommer ledas om genom skyltning.