Kompletterande åtgärder och förtydliganden för näringslivet

Publicerad 09 april 2020 08:39

Onsdag 8 april presenterades kompletterande åtgärder för Norrköpings näringsliv.

Kompletterande åtgärder:

  • Norrköpings kommun förbereder upplåtelse av plats för lagring på industrimark för container och varuuppställning gällande logistik. Detta gäller producerande industri och logistikföretag inom 8000-10000kvm
  • Arbetsförmedlingen utökar sina utbildningsplatser med befintliga utbildningsleverantörer för att möta ökat behov i samband med varsel och uppsägningar. Inom vuxenutbildningen kan man läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika enskilda kurser på gymnasial nivå. Syftet med dessa yrkesutbildningar är att man kan läsa ett helt program som gör att man ska kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden efter utbildning. Utbildningarna är CSN berättigade.
  • Planerade investeringar i kommunkoncernen ska hanteras skyndsamt. Kommunen ser över sin planering över investeringar på kort och lång sikt och vilka projekt som kan genomföras samt eventuellt tidigareläggas. Beslutsprocessen är beroende av fullmäktigebeslut och lagd budgetram.
  • Skapa glädje och framtidstro i Norrköping med aktivitet/evenemang för både invånare och besökare. Produceras och genomförs av externa leverantörer, där kommunen är beställare. Detta genomförs genom upphandling och ett starkt viktande kriterium är samverkan mellan många aktörer inom besöksnäringen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i detta avseende.
  • Nu är det viktigare än någonsin att stötta Norrköpings lokala företag. När vardagen blir vanlig igen vill vi kunna njuta av vår levande kommun. Genom kampanjen #stöttaNorrköping uppmanar vi alla till att handla lokalt. Kommunen har lagt upp en sida under letscreate.norrkoping.se där alla lokala företag ges möjlighet till att presentera sina erbjudanden i samband med coronakrisen. Norrköpings Kommuns publicerar och arbetar aktivt med kampanjen inom sociala medier under #stöttanorrköping https://letscreate.norrkoping.se/foretagande/stottanorrkoping.html
  • Norrköpings kommun ska göra det enklare för verksamheter att flytta ut på gator och torg. I samråd med Polismyndigheten och Norrköpings kommun blir det enklare att få tillfälligt tillstånd för försäljning i anslutning till verksamhetens lokal. Ansökan om tillstånd sker enligt ordinarie rutiner.
  • Norrköpings kommun samverkar och sprider kännedom om att matchajobben.nu finns. Detta är en webbtjänst från Region Östergötland som förmedlar kontakt mellan företag med olika behov, med anledning av coronaviruset. Målsättningen är att företagare ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många företag just nu.
  • För vatten- och avlopp, samt avfallsavgifter erbjuds 90 dagars betalningstid mot anmodan från kund till Nodra.
  • I möjligaste mån ska kommunen boka om istället för att boka av konferenser och övriga evenemang.
  • Nu är det möjligt för företagare att ansöka om förlängd betaltid på fakturor inom vissa områden. Läs mer om vilka fakturor som berörs och ansök om anstånd här.