Kommunens säkerhetsenhet pratar om vikten av krisberedskap

Publicerad 24 maj 2018 11:20

Den 28 maj-3 juni hålls Krisberedskapsveckan, en kampanj för att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig inför samhällskriser och höjd beredskap. Under tre eftermiddagar under den veckan finns tjänstemän från Norrköpings kommuns säkerhetsenhet på plats vid ett shoppingcenter för att prata om vikten av krisberedskap.

Krisberedskapsveckan arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Norrköpings kommun deltar i Krisberedskapsveckan. Bland annat kommer tjänstemän från kommunens säkerhetsenhet att finnas vid Ingelsta shopping för att prata om vikten av krisberedskap. De är på plats 30/5, 31/5 och 2/6 klockan 15.00-18.00 på respektive dag.

– Vid en kris eller samhällsstörning är det bra att vara förberedd. Att tänka efter före. Under krisberedskapsveckan kommer vi att dela ut broschyrer och berätta vad som är bra att ha hemma för att bättre klara en sådan situation, säger beredskapssamordnaren Omar Eriksson.

Sista veckan i maj skickar MSB ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Även broschyren tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna av händelser som kan påverka att samhällets service inte fungerar som vi är vana vid, som till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

– Norrköping är en modern stad där vi lever ett tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men även ett modernt samhälle är sårbar. Är vi väl förberedda klarar vi oss inte bara bättre själva, utan kan även agera och hjälpa andra om något händer, säger säkerhetschef Richard Tjernström.

Tillsammans med länets andra kommuner kommer det även att visas en reklamfilm om krisberedskap på SF Bio och TV4 lokal-tv under Krisberedskapsveckan.

På webbplatsen dinsakerhet.se finns mer information till allmänheten om kris och krig. Allmänheten kan även ställa frågor till MSB:s kontaktcentrum, 0771-25 22 00 eller kontaktcentrum@msb.se