Kommunen söker goda människor

Familj spelar fotboll, sommar

Foto: Magnus Andersson

Publicerad 23 maj 2019 10:51

Det finns många personer i alla åldrar i Norrköpings kommun som behöver stöd och hjälp i vardagen på varierande sätt. Redan idag är invånare engagerade i olika frivilliguppdrag för att backa upp i detta. På lördag genomförs en kampanj för att hitta ännu fler goda människor i Norrköping.

Tre kontor – socialkontoret, kommunstyrelsens kontor och vård- och omsorgskontoret – har gått ihop i en gemensam kampanj för att rekrytera till arvoderade frivilliguppdrag. Tillsammans vill de uppmuntra invånare i kommunen till att ta ett uppdrag som familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson, kontaktperson LSS, stödfamilj, god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare.

– För att lyfta kommunens arvoderade frivilliga uppdrag gör vi nu en kraftsamling i en gemensam rekryteringskampanj. Det gör vi för dem som behöver stöd, men också för dem som vill ge stöd till en annan människa, säger Ewa Gouranius, verksamhetschef på överförmyndarenheten. På det här sättet ökar våra möjligheter att matcha den lämpligaste personen till varje uppdrag.

– Tillsammans blir vi både tydligare och starkare – att vi inom tre olika verksamheter går ihop i en gemensam aktivitet gör att kommuninvånarna får en samlad bild av de arvoderade uppdrag som finns inom Norrköpings kommun. Samtidigt får vi möjlighet att lyfta allt det fina med att finnas där för en medmänniska, säger Peter Warma, områdeschef verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Bland annat har man sett att det är viktigt att synliggöra och skapa större kännedom kring stödinsatserna. Därför finns representanter från de tre kontoren samt olika uppdragstagare tillgängliga vid en uppställd spårvagn på Söder Tull den 25 maj för att berätta om vad de gör och svara på frågor om uppdragen.

– Vi har redan flera fantastiska uppdragstagare i Norrköping, men det finns fortfarande ett stort behov av personer som kan engagera sig för att hjälpa andra. Jag hoppas att det är många som vill ta möjligheten att sträcka ut en hand och anmäla sig till något av uppdragen, säger Ingela Klint, enhetschef familjehemsenheten.

Den som är intresserad av ett uppdrag kan under kampanjdagen anmäla sig till en fördjupad informationsträff som hålls den 3 juni. Eventet hålls vid Söder Tull lördagen den 25 maj mellan klockan 10-15. Det finns även möjlighet att göra detta via www.norrkoping.se/uppdragstagare

Fakta:

Familjehemsenheten, överförmyndarenheten, och samordnare för kontaktperson LSS och stödfamiljer samarbetar med målet att öka antalet uppdragstagare i Norrköpings kommun under parollen ”Norrköping är fullt av goda människor”.

Följande uppdrag finns tillgängliga:
  • God man, förvaltare, särskilt förordnad förmyndare (överförmyndarenheten; kommunstyrelsens kontor)
  • Familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson (familjehemsenheten; socialkontoret)
  • Kontaktperson LSS, stödfamilj (VPR, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, samt samordningar för kontaktperson LSS och stödfamilj; vård och omsorgskontoret)