Kommunens eldningsförbud upphör 31 augusti

Publicerad 31 augusti 2020 16:01

Från och med måndagen den 31 augusti klockan 16:00 upphävs det eldningsförbud som just nu råder i Norrköpings kommun. Beslutet att upphäva eldningsförbudet är fattat i samråd med Räddningstjänsten Östra Götaland.

BESLUT:
Mot bakgrund av rådande väderläge och väderprognos för kommande vecka samt förändrade brandsriskvärden i skog och mark är ett eldningsförbud i kommunen inte längre motiverat.