Kommunen planerar för ny medborgardialog om Vilbergen

Under torsdagen den 19 april anordnades ett möte för medborgardialog i Vilbergen som inte kunde genomföras som planerat. Kommunen förbereder nu för en ny medborgardialog.

Mötet var ett samarbete mellan presidiet i stadsplaneringsnämnden och stadsbyggnads kontorets detaljplanering. På plats förutom kommuninvånare fanns tjänstepersoner från kommunen och stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S) och övriga inom stadsplaneringsnämndens presidie. Kommunen hade räknat med ett stort intresse inför mötet men intresset var mycket större, vilket tyvärr fick konsekvensen att alla inte kunde delta och fick plats i lokalen. Det medförde att vi inte kunde genomföra det program och workshops som hade planerats och det ber vi om ursäkt för.

Vi är glatt överraskade och tacksamma över det stora engagemang och intresse för utvecklingsplanerna i området som kommuninvånarna i Vilbergen visade och ser att medborgardialogen behöver fortsätta. Under mötet lämnades information till deltagarna om att kommunen ska boka ny tid för medborgardialog. I och med att intresset är så stort ser kommunen nu över hur man genomföra dialogen på ett sådant sätt så att alla får möjlighet att framföra sina synpunkter. En ny inbjudan kommer att skickas ut.

Vill du veta mer om planerna i Vilbergen finner du information via den här länken.