Kommunen inleder underhållsarbete av Händelöbron

Publicerad 07 mars 2018 07:47

Under en besiktning av Händelöbron upptäcktes nyligen slitskador på kantstålen som skyddar betongen vid övergången till brons rörliga del. Därför ska de nu bytas ut, vilket kommer att påverka trafiken.

Själva underhållsarbetet av Händelöbron har precis inletts, och beräknas pågå upp till 2 månader - till omkring mitten av maj. Anledningen till att det är tidskrävande är att man måste bila ned sig i betongen i bron och forma nya infästningar för kantstålen.

Medan arbetet pågår kommer enbart ett körfält i taget att vara öppet över bron och trafiken regleras med hjälp av trafikljus.Vid ett par tillfällen kommer bron under korta perioder att behöva stängas av helt.

– Det beror på att betongen måste få härda utan störningar när vi gjutit de nya fästena för kantstålen, säger Annika Hagström, gatuingenjör på tekniska kontoret i Norrköping.

Vid de tillfällen som bron är avstängd kommer trafiken till och från Händelö istället att hänvisas till att åka runt, via Västra Bravikenvägen.

Båt och tågtrafik beräknas inte behöva beröras av arbetet, utom när bron är helt avstängd. Fotgängare och cyklister kommer att kunna använda bron under hela perioden.

Läs mer om aktuella arbeten på Händelöbron här: www.norrkoping.se/handelobron