Klart för ny detaljplan i Ektorp

Publicerad
Bild nytt hus möter befintligt

Samhällsplaneringsnämnde godkände detaljplanen för Kedjan i Ektorp. Det innebär att planerna för nya lägenheter, parkeringshus, skola och vårdboende nu kan gå vidare.

Visionsbild över en park

Visionsbild för hur parken i kvarteret kan utformas.

Den nya bebyggelsen kommer att placeras på dagens parkeringsytor och ut mot gatorna. På ytorna mellan de nya husen och de gamla husen skapas nya trevliga innergårdar. Parkeringsbehovet kommer att fyllas av två parkeringshus i varsin ända av området.

Den befintliga skolbyggnaden kommer ersättas med en förskola på samma plats. Längs med Idrottsgatan planeras det för ett vårdboende.
Parken i hjärtat av kvarteret kommer att bevaras och utvecklas.

Gatuparkeringen på de omgivande gatorna kommer att tas bort, bilgatan blir smalare medan gång- och cykelväg får mer plats. Nya träd kommer också att planteras tillsammans med annan grön växtlighet.

Illustrationsplan kv Kedjan Ektorp