Kenneth Hagström går vidare till nytt uppdrag

Publicerad 26 mars 2018 13:00

Kenneth Hagström lämnar sin tjänst som vd för Norra Staden för att istället påbörja ett chefsuppdrag på Trafikverket. I sin nya roll blir Kenneth Hagström ansvarig för att bygga upp Trafikverkets verksamhet kring Ostlänken i Nyköping, med ansvar för närmare en tredjedel av Ostlänkens entreprenadvolym.

- Att i sin hemkommun få möjlighet att i en ledande roll bygga upp en organisation och driva ett så komplext och viktigt projekt gick inte att motstå, säger Kenneth Hagström, nuvarande vd Norra Staden. Jag ser fram emot att få jobba konkret med ett av landets största samhällsutvecklingsprojekt någonsin. Samtidigt kommer jag att sakna mycket med Norrköping både när det gäller uppdrag och kollegor!

Kenneth Hagström har arbetat som vd för Norra Staden i två år. Under den tiden har han bland annat varit med om att sjösätta projektet med utvecklingen av Butängen, som på sikt ska bli en levande innerstadsdel av Norrköping. Vid sidan av sin tjänst har han även haft ett uppdrag av kommunstyrelsens utskott för infrastruktur och stadsutveckling om att bygga upp en kommunövergripande projektorganisation för genomförande och stadsutveckling runt Ostlänken.

- Norrköping är en fantastisk stad med en stark utveckling, mod och drivkraft och en otrolig potential för stadsutveckling framöver. Jag är väldigt glad och tacksam över den tid som jag har haft möjlighet att vara med på resan och fått bidra med mitt perspektiv, säger Kenneth Hagström.

- Det är väldigt tråkigt att Kenneth Hagström inte blir kvar hos oss. Hans post kräver såväl affärsmässighet som stort engagemang och kreativitet, och han har gjort ett väldigt bra arbete. Nu ska vi bygga vidare på den grund han lagt, och jag vill önska honom ett varmt lycka till i sitt nya uppdrag, säger Lena Häll Eriksson (S), styrelseordförande för Norra Staden Fastighetsutveckling.

Kenneth Hagström lämnar sitt nuvarande uppdrag för att tillträda som chef för Trafikverkets produktionsenhet i Nyköping den 12 augusti. Efter att ha introducerats ett antal månader på Trafikverkets Norrköpingskontor, kommer han sedan att inleda arbetet med att bygga upp Trafikverkets nya verksamhet i Nyköping.