Kastanjegårdens förskola firar ett sekel i sina lokaler

Publicerad 28 september 2017 15:02

Kastanjegårdens förskola är med sina 144 år en av landets äldsta förskolor. I år firar verksamheten 100 år i sina nuvarande lokaler. Temat är ”Förskolan från förr möter dagens och framtidens förskola”.

Ursprunget till Kastanjegården - ”Norrköpings barnkrubba” - öppnades år 1874 i en lägenhet på tre rum och kök vid Gamla torget. Strax därefter flyttades verksamheten till bättre lokaler, men i och med industriernas tillväxt ökade behovet av barnkrubban. 1917 byggdes Kastanjegården, ritad av arkitekten Knut Pihlström just för att passa verksamheten.

Förskolan hade från start cirka femtio barn och personalbostäder i lokalerna. Idag har förskolan cirka 98 barn. Vindsvåningen där det tidigare var personalbostäder inrymmer nu kontor och personalutrymmen.

Pedagogisk inriktning
Genom åren har förskolan förändrats utifrån samhällets och verksamhetens behov och utifrån en förändrad syn på barn, pedagogik och kunskap. Redan från start hade dock Kastanjegårdens förskola en stark förankring i den tyska pedagogen Friedrich Fröbels teori om att leken ska vara det centrala i lärandet, och vikten av att barnen även får vistas utomhus. Kastanjegården har fortsatt på den banan och har än idag en inriktning mot lek och utomhuspedagogik. Förskolan innehar även en ”Grön flagg-certifiering” vilket innebär att miljöarbete och arbete för en hållbar utveckling ligger till grund för den pedagogiska verksamheten.

Kulturhistoriskt värde
Som arbetarstad med stor andel arbetande kvinnor spelade Norrköping en stor roll i framväxten av barnomsorgen i Sverige.

Norrköpings barnkrubba var ett tidigt exempel på praktisk barnomsorgs­verksamhet och har därför ett stort samhällshistoriskt värde. Ellen och Maria Moberg var två pionjärer inom området som verkade vid samma tid i Norrköping och de stod för framväxten av pedagogik inom barnkrubbeverksamhet genom Fröbelinstitutet, och för den första utbildningen av barnkrubbelärarinnor.

I egenskap av en av Sveriges äldsta förskolor som ännu är i bruk har Kastanjegården ett stort kulturvärde för hur man genom historien arbetar för att skapat goda förutsättningar för barn i staden. Byggnadens kvarvarande ursprungliga byggtekniska detaljer som bland annat fönstren och brandtrappan visar som ett av få exempel på hur man byggde förskolor vid början av 1900-talet.