Jakten på plast har lett till minskad klimatpåverkan

Samverkansprojekt Jakten på plasten har resulterat i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial som kan användas för att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från plast. Genom att ta bort onödiga plastprodukter ur sortimentet, minska användningen av flertalet plastprodukter och öka andelen återvunnen plast så har kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Linköping tillsammans minskat sin klimatpåverkan med över 2 000 ton CO2 per år.

Foto:Voy /Mostphotos.

Det EU finansierade projektet Jakten på plasten har genomförts som ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping under tre och ett halvt års tid. Målet har varit att minska miljö- och klimatpåverkan från plast i den kommunala verksamheten genom att dra ner på användandet av plast och öka andelen återvunnet och förnybart material.

  • – Projektet har bidragit till att vi nu fått konkreta verktyg att arbeta med för att få till en hållbar plastupphandling i kommunen. Exempelvis har vi helt tagit bort plastbägare ur sortimentet och alla våra avfallspåsar består numer av återvunnen plast istället för fossil. Många plastprodukter kan även bytas ut till ett annat material eller ännu hellre ersättas av flergångsalternativ, säger miljöstrateg Karin Faxér.

Inom ramen för projektet har kommunerna arbetat fram olika upphandlingsverktyg för att kunna genomföra mer hållbara plastupphandlingar.

Projektet har också producerat olika typer av vägledningar. Det handlar om filmer och checklistor som kan bidra till en minskad plastanvändning i den kommunala verksamheten. Materialet har testats med mycket gott resultat inom förskole-, omsorgs- och administrativa verksamheter i samtliga fyra kommuner.

  • – Kommunen är ju en storkonsument av plastprodukter och genom Jakten på plasten har vi nu kunnat starta upp ett plastminskningsarbete ute i verksamheterna. Exempelvis minskade inköpen av engångshandskar i plast med hela 24 procent mellan 2018 och 2019. Tyvärr kom ju covid-19 vilket medförde en ökning av användandet under förra året. Trots det ligger vi fortfarande lägre än 2018, vilket är glädjande, säger kommunalråd Karin Jonsson (C).

Här kan du läsa mer om Jakten på platsen:
Läs projektet slutrapport och se en film om projektet.
Ta del av det material som projektet tagit fram.