Inspirera Hemtjänst AB får inte utföra sitt uppdrag inom Eget val inom hemtjänst

Publicerad 15 mars 2018 14:05

Vård- och omsorgsnämnden säger upp avtalet med Inspirera Hemtjänst AB efter att de brister som tidigare påtalats inte har åtgärdats. Avtalet sägs upp i enlighet med de krav som ställs inom Eget val inom hemtjänst.

Eget val inom hemtjänsten infördes den 27 februari 2018. Brister upptäcktes hos den privata utföraren Inspirera Hemtjänst AB som företaget fick möjlighet att åtgärda. Inspirera Hemtjänst AB har inte kunnat uppfylla de företagsekonomiska krav som ställs i avtalet, inom tidsfristen fram till den 14 mars. Därför har Vård- och omsorgsnämnden valt att säga upp det tecknade avtalet.
– Det här är ett tråkigt beslut att behöva ta då vi kan se att många har valt Inspirera Hemtjänst AB troligen utifrån det goda renommé företaget har i Söderköping. Men vi måste ha ett krav på stabil ekonomi för att låta utförare starta verksamhet i vår kommun, säger Eva-Britt Sjöberg (kd), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Inspirera Hemtjänst AB har under kort tid fått sämre ekonomi och har låg kreditvärdighet.
– Viktigast för oss är att kunna ge våra hemtjänsttagare trygghet och kvalitet genom att säkra att de utförare vi anlitar har de bästa förutsättningarna för det, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.
Hemtjänsttagare som tidigare har valt Inspirera Hemtjänst AB har möjlighet att välja annan privat utförare eller fortsätta med kommunens hemtjänst.