Inomhushallar och ishallar öppnar för ungdomar i gymnasieåldern

Publicerad 09 februari 2021 13:33


Norrköpings kommun öppnar idrottshallar och ishallar för föreningar och övriga hyresgäster som har verksamheter för barn och unga födda 2002 eller senare. Öppningen sker i enlighet med regeringens besked torsdagen den 4 februari om att idrottsaktiviteter för gymnasieungdomar får starta upp igen för att främja välmående och rörelseaktivitet.

– idrotts- och fritidsaktiviteter är oerhört viktigt för våra ungdomar. Framför allt nu, i pandemitider, då det sociala umgänget i övrigt är begränsat. Våra yngre barn och ungdomar har haft tillgång till sina aktiviteter sedan den 25 januari och nu kan vi även ge våra gymnasieungdomar samma möjlighet. Därför välkomnar vi regeringens besked. Det är dock fortsatt viktigt att följa rekommendationerna om avstånd och god hygien för att minska smittspridningen, säger Maria Modig, kultur- och fritidsdirektör.

Verksamheterna kommer ha möjlighet att öppna upp för barn födda 2002 eller senare från och med i dag den 9 februari.

Kommunens idrottshallar och ishallar hålls fortsatt stängda för övrig idrottsverksamhet för vuxna, med undantag för träning och match på elitnivå, fram till den 21 februari. Detta innebär att de föreningar och övriga hyresgäster som har verksamhet för vuxna måste själva avboka sina tider fram till den 21 februari. Tider avbokas och krediteras inte i efterhand.

Det vilar ett stort ansvar på kommunens idrottsföreningar att följa de skärpta allmänna råden och de rekommendationer som ges av Riksidrottsförbundet eller respektive Specialidrottsförbund för att minska smittspridningen och komma tillbaka till idrottsvardagen igen.

Kultur- och fritidskontoret förhåller sig till Folkhälsomyndighetens, Specialidrottsförbunden och Riksidrottsförbundets rekommendationer:

För individen gäller att:

 • stanna hemma om du är sjuk
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • hålla avstånd till andra, gärna 2 meter
 • inte dela utrustning med andra
 • träna utomhus om det är möjligt
 • byta om och duscha hemma
 • resa till och från aktiviteten utan sällskap av andra
 • träna helst individuellt eller i mindre grupper


För föreningar och övriga hyresgäster gäller att:

 • hålla träningar utomhus när det är möjligt
 • träna i mindre grupper när det är möjligt
 • avstå från att anordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.
 • vuxna, som inte är ledare, ska inte vistas i våra hallar och lokaler, detta gäller fortsatt och under barnens träning för att undvika smittspridning.
 • för matcher och aktiviteter som faller inom ordningslagen gäller max 8 personer eller max 300 personer sittande (länsstyrelsen har tillfälligt sänkt även denna gräns till 8 personer).
 • elitidrottande kan fortsätta enligt separata protokoll utfärdade av respektive specialidrottsförbund.


Regler för verksamhet som är öppen för allmänheten:

För verksamhet som är öppen för privatpersoner gäller begränsning på antalet personer som får vistas i hallen, enligt den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari. Maxantal för varje idrottshall är beräknat utefter 10 kvadratmeter per person. I varje idrottshall är maxantalet angivet på en skylt.


Dessa verksamheter berörs:

 • Idrottsföreningars verksamhet vid sportanläggningar som är av drop-in-karaktär träffas av pandemilagstiftningen.
 • Gruppverksamhet där alla medlemmar utan särskild föranmälan är välkomna, till exempel vid allmän gruppträning.


Vid frågor, välkommen att kontakta kultur- och fritidskontorets uthyrning:
Telefon: 011-15 29 15
E-post: bokning.fritid@norrkoping.se