Information om Navestadsskolan

Publicerad 19 juni 2018 14:44

Under våren 2017 besökte Skolinspektionen Navestadsskolan och påtalade då att brister finns när det gäller trygghet och studiero på skolan. Sedan dess har Navestadsskolan haft dialog med Skolinspektionen och arbetat för att komma tillrätta med problemen. Nu har Skolinspektionen lämnat ett uppföljande beslut som visar att man ännu inte är nöjd och att skolan måste jobba vidare med trygghetsarbetet.

Den kvalitetsenkät som Navestadsskolan har gjort visar att utvecklingen går åt rätt håll, men det finns saker att fortsätta jobba med. Skolan kommer bland annat att arbeta vidare med trygghetsskapande aktiviteter och intensifiera insatserna från Centrala elevhälsan, Forsknings- och utvecklingsenheten på utbildningskontoret och Barn- och elevombudet. – Vi ska fortsätta med vårt värdegrundsarbete och ha aktiviteter tillsammans med eleverna där vi pratar om bemötande och beteende, säger Lisa Bergendahl, rektor på skolan.

I Skolinspektionens beslut påtalades brister på området studiero. Den elevenkät som genomfördes under våren i årskurs 5 visar på en positiv utveckling. Elever som uppger att de har studiero på lektionerna har ökat från 6,3 till 7,0 av 10,0. Det är över snittet i riket. Navestadsskolan kommer fortsätta dialogen med Skolinspektionen.