Information gällande förbud att vistas på särskilda platser

Publicerad

Kommunstyrelsen blir den instans inom Norrköpings kommun som kan utfärda tillfälliga förbud att vistas på särskilt utvalda platser, som parker och badplatser. Beslutet fattades under gårdagens kommunfullmäktige.

Den 11 mars 2021 trädde regeringens förordning som ger kommuner möjlighet att tillfälligt utfärda förbud att vistas på en särskilt utvald plats i kraft. I samband med det påbörjade kommunen arbetet med att se över hur man bäst kan arbeta med förordningen, och efter gårdagens kommunfullmäktige står det nu klart att i Norrköping är det kommunstyrelsen som blir beslutande instans.

– Beslut av det här slaget innebär alltid en viss inskränkning i människors vardag, vilket vi har stor respekt för. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att hålla avstånd enligt de restriktioner och rekommendationer som råder, så att den här typen av beslut inte blir nödvändiga. Samtidigt känns det bra att vi nu har en tydlig process som ger möjlighet att agera snabbt om det visar sig att det finns stor risk för trängsel på någon av de platser som kan bli aktuella, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande

Inför ett eventuellt beslut om förbud sker samråd med aktörer inom Norrköpings kommun samt externt med Smittskydd Östergötland och Folkhälsomyndigheten. Dessutom informeras polisen och länsstyrelsen när ett beslut planeras.

– Det känns viktigt att vi har verktyg för att kunna hjälpa till att minska risken för smittspridning i olika situationer. Sedan är ändå målet att invånare och besökare ska kunna vistas ute på ett tryggt sätt utan förbud. Som kommun kommer vi i första hand att arbeta förebyggande, och det är bara om dessa åtgärder inte fungerar som det kan bli aktuellt med ett beslut, säger Anna Thörn, kommundirektör.

Vid ett eventuellt beslut om förbud kommer information att gå ut i form av en nyhet på norrkoping.se, i sociala medier, samt genom skyltar på den aktuella platsen. På norrkoping.se finns även en webbsida med information om förbudet, som uppdateras om beslut fattas.

Den som bryter mot förbudet kan få betala vite om upp till 2000 kronor.