Information gällande Eductus

Publicerad 25 september 2017 11:39

De senaste dagarna har artiklar i media handlat om upphandlade utbildningsanordnaren Eductus. Kommunen har gjort en utredningsrapport som har visat på brister hos den upphandlade anordnaren, brister som nu är hanterade.

– Vi är tacksamma för att vi fick informationen som ledde till att vi startade en utredning. Eductus uppskattar också att detta lyftes fram, eftersom de vill göra rätt. Både vi och Eductus har elevens bästa i fokus, säger Linda Strand verksamhetschef för vuxenutbildningen.

Norrköpings kommuns kommunala vuxenutbildning arbetar för individens utveckling och samhällets tillväxt. Oavsett om kommunen eller upphandlad aktör är utbildningsanordnare så sätts alltid elevens bästa i fokus. Det ska vara möjligt att studera i olika takt, i stora grupper, i små grupper - i ett varierat utbud av olika ämnen och yrkeskurser. Det är för att kunna erbjuda det här varierade studieupplägget som kommunen, som ett komplement till den utbildning som bedrivs med kommunen som anordnare, upphandlar en del av sin utbildning.

Norrköpings kommun för en dialog kring hur intensivt olika kurser kan genomföras. Tyvärr har det inte forskats i de frågeställningar kommunen ställt. Elevens förutsättningar är därför det som styr kommunens rekommendationer i mötet med eleven.

Dessa åtgärder att gjorts sedan utredningen blev färdig i mitten av juni 2017:

  • Forsknings- och utvecklingsavdelningen inom utbildningskontoret har tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen seminarier kring likvärdig bedömning och betygsättning. Lärare vid upphandlade aktörer deltar och Källvindsskolans lärare är inbjudna.
  • Eductus har fått information om att de måste använda nationella provens samtliga delprov, vilket de nu meddelat att de gör. Att det inte gjordes förut berodde på ett missförstånd.
    Hur de nationella proven ska hanteras är reglerat i en hanteringsföreskrift (SKOLFS 2013:19). En föreskrift är detaljregler som en myndighet beslutar om. Det är inte en lag såsom beskrivits i artiklarna i media.
  • Norrköpings kommun har också förtydligat att Eductus ska hålla enskilda introduktions- och kartläggningssamtal med varje elev, enligt det som står i kommunens avtal med dem.

Avtalstrohet är centralt i kommunens arbete. Eductus har ett avtal och de har möjlighet att under en tidsangiven period visa att de gör och arbetar enligt de förändringar de uppmanats till. På samma sätt hanterar Skolinspektionen brister hos olika aktörer, det vill säga att de får en möjlighet att åtgärda brister. Det är först om detta inte åtgärdas som det kan bli tal om uppsägning av ett avtal.

Vid frågor kontakta:
Linda Strand
Titel: verksamhetschef, vuxenutbildningen
Telefon: 011-15 34 02
E-post: linda.strand@norrkoping.se