I en svår och annorlunda tid gör vi extra värdefulla insatser

Publicerad 18 maj 2020 16:23

Med anledning av coronapandemin har Norrköpings kommun på kort tid fått ställa om för att hitta nya sätt att leverera välfärd till kommunivånarna på ett meningsfullt sätt. Den pågående pandemin har fört med sig att en del medarbetare tillfälligt fått förändrade arbetsuppgifter och nu förstärker där det behövs allra mest.

Här berättar några av medarbetarna bland många goda exempel, hur det har gått och vad de bidrar med.

Stöttar som resurs i en mellanstadieklass

Bild på Emilie som ler.

Emilie Ilis Hedgärd stöttar som resurs i en mellanstadieklass.


Emilie Ilis Hedgärd arbetar i vanliga fall inom Kulturskolan i Norrköpings kommun som flöjtlärare och undervisar i flöjt både enskilt, i grupp och i orkester. I och med coronasituationen har hon fått nya arbetsuppgifter och fungerar nu som resurs i en mellanstadieklass. Som utbildad musiklärare kan hon verkligen hjälpa till på musiklektionerna där eleverna kan delas upp i piano och gitarrspel till exempel. Hon hjälper också klassen när de skriver sin avslutningslåt inför examen.

– Först kom det naturligtvis som en chock att vi skulle lägga ner verksamheten och väldigt trist att inte få träffa sina elever mer denna termin. Men jag förstår beslutet, och kan vi göra nytta känns det förstås bra. Jag har blivit väl mottagen och tror att vi fyller en viktig funktion, säger Emilie Ilis Hedgärd.

Hjälper de mest sårbara genom medborgarstödet

Anna och Ann vid en bil på en parkeringsplats.

Anna van Alphen och Anne Wastesson Jonsson, medborgarstödjare.


Flera medarbetare i Norrköpings kommun har hjälpt till att handla och varit ett stöd för de mest sårbara grupperna i samhället genom Initiativet medborgarstödet. Det här är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Svenska kyrkan och Frivilligcentralen. Tjänsten riktar sig till personer i riskgrupp som inte har hemtjänst eller möjlighet att få hjälp av närstående med att handla mat eller hämta medicin, och som inte heller har möjlighet att använda andra lösningar som till exempel inköp via internet.

Anna van Alphen är en av dem som hjälper till som medborgarstödjare och växlar nu rollen som HR-utvecklare på personalavdelningen med att någon dag i veckan köra ut mat och medicin till personer som ska undvika risk att utsättas för smitta.

– Det är ofta väldigt glada mottagare av det här stödet som vi träffar. De är isolerade i sina hem och träffar inte många att prata med, så att bara få växla några korta ord tror jag kan vara värdefullt för många. Vi jobbar alltid två och två, och det är jätteroligt att träffa personer från andra verksamheter. Alla är inställda på att lösa de problem som eventuellt dyker upp på vägen, berättar Anna.

Anne Wastesson Jonsson gör sin premiärtur och ska tillsammans med Anna leverera mat och medicin till en kommuninvånare. Anne jobbar vanligtvis som intendent på Norrköpings stadsmuseum.

– Det känns viktigt att kunna hjälpa till och bidra i den här extraordinära situationen vi är i just nu.

Avlastar med delegeringsutbildningarna inom vård- och omsorg

Linda pekar på en whiteboard.

Linda Sahlin avlastar med delegeringsutbildningar inom vård- och omsorg.


Det kändes naturligt för Linda Sahlin att hjälpa till och avlasta med delegeringsutbildningar i rådande coronasituation. Linda arbetar vanligtvis som verksamhetsutvecklare i hälso- och sjukvårdsfrågor på vård- och omsorgskontoret, både på strategisk och på operativ nivå. Eftersom Linda är sjuksköterska i grunden och har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare i Norrköpings kommun, kändes det självklart för henne att gå in och hjälpa till i det här arbetet.

– Jag känner att jag kan bidra till att avlasta sjuksköterskorna i hemsjukvården så att de kan fokusera på det dagliga patientarbetet, istället för att avsätta flera timmar i veckan för delegeringsutbildningar. Det känns bra att kunna hjälpa till i en situation som innebär hög arbetsbelastning.