I augusti välkomnas nya elever till De Geers Skola

Publicerad 21 februari 2020 12:30
De Geers skola

De Geers skola. Foto: Norrköpings kommun

Till läsåret 2020/2021 påbörjas återuppbyggnaden av De Geers skola till en lågstadieskola. Skolan kommer att bli en F-3 skola med plats för två klasser per årskurs. Fullt utbyggd kommer skolan ha plats för 8 klasser med totalt 200 elever, samt ett fritidshem för skolans elever. I augusti välkomnas elever som ska börja i förskoleklass.

De Geers skola är Norrköpings äldsta skola som fortfarande är i bruk. Den byggdes redan 1862 och har en härlig miljö som är värd att bevaras och användas även i en modern tappning. Skolan utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov, intressen och tidigare kunskaper. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap genom lek, rörelse och skapande aktiviteter.

- Skolan har använts för undervisning hela tiden men inte för grundskolan. Norrköping förtätas boendemässigt och vi ser ett ökat behov av skolor för de yngre åren, säger Mikael Hultberg, verksamhetschef för grundskolan.

De Geers skola

Verksamhetschef Mikael Hultberg och rektor Åsa Amrén

Skolan byggs upp underifrån

Under de första åren kommer De Geers skola och dess personal på olika sätt samverka med Gustaf Adolfskolan. Rektor för båda skolorna är Åsa Amrén. Skolan fylls på underifrån och växer fram under de kommande åren. När skolan öppnar i augusti öppnar skolan med två förskoleklasser och fritidshem och under fyra års tid kommer skola byggas på underifrån.

- Det är en väldigt fin skolmiljö och eftersom lokalerna fungerat som undervisningslokaler hela tiden är de väl anpassade för undervisning. Vi är väldigt glada att skolan byggs upp som grundskola igen, säger Åsa Amrén, rektor för De Geers skola.

Skolval

Under perioden 12-26 februari genomförs skolval i Norrköpings kommun till förskoleklass och årskurs 7. Vårdnadshavare som ska välja förskoleklass för sina barn har nu möjlighet att välja De Geers skola.

- En del erfaren personal från Gustaf Adolf kommer att flytta över till De Geers skola och nyrekrytering kommer att ske till båda skolorna, säger Åsa Amrén, rektor för De Geers skola.

Skolans byggnad är på olika sätt skyddad vilket gör att den med varsam hand kommer att renoveras i de delar det behövs. Det kommer ske under uppbyggnadsskedet och i olika etapper under de första åren. Bland annat ska ventilation och ytskikt fräschas upp, delar av taket ska bytas ut och en köksdel till matsalen ska byggas till.