Holmstagatan kommer att stängas av
för genomfartstrafik från och med 1 november

Publicerad 03 oktober 2017 10:19

Holmstagatan kommer att stängas av för genomfartstrafik från och med 1 november. Detta innebär att boende på Holmstagatan 45-48 fortfarande kan nyttja gatan för att komma fram till sitt boende.

Tekniska kontoret har skickat ut en enkät för att boende i området ska få möjlighet att tycka till om vilken lösning som önskas. Nu har vi sammanställt resultatet och 70% av de boende svarade att de vill att gatan ska stängas av för genomfartstrafik.

Avstängningen görs under en prövotid. Under och efter prövotiden gör tekniska kontoret en utvärdering för att kunna planera en framtida lösning

Bilden visar en karta över området holmstagatan gröndalsgatan med markering för vart skyltarna ska vara.