Har du sett en fetörtsblåvinge?

Publicerad 22 maj 2019 07:00
Foto på fetörtsblåvinge

Foto: Fredrik Larsson, Pro Natura

Det är det inte många som har. Det finns en hel mängd arter i Sverige som de flesta aldrig har sett skymten av – eller kanske sett men inte ens tänkt på. Fetörtsblåvingen är en liten blå fjäril som Norrköpings kommun har ett särskilt ansvar för att skydda då Norrköping är en av fyra platser i Sverige där den finns. Vi kallar det att fetörtsblåvingen är en av Norrköpings ansvarsarter.


Under vårvintern hjälpte kommunen fjärilen genom att öppna upp klippängar så att fjärilen kan få tillbaka sina varma, blomrika miljöer. Under många år har vi även följt upp hur många fjärilar och ägg som finns i området, vilket kan vara nog så klurigt med en art som gillar de klippiga branterna i inre Bråviken. Norrköpings kommun gör dessa insatser i vårt arbete för att gynna och bevara biologisk mångfald.


Internationella dagen för biolgisk mångfald

Idag – den 22 maj – är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Biologisk mångfald är viktig för såväl oss som naturen. Bland denna mångfald av arter hittar vi nya mediciner och lösningar på allt från bekämpningsmedel till aerodynamiska problem. Vi behöver naturen för att pollinera våra fruktträd, bärbuskar och trädgårdar, för att bilda syret vi andas, för att rena mark och vatten – och mycket forskning visar att vi även behöver naturen för att må bra i själen. Naturen i sin tur behöver många olika arter för att klara detta. Ju fler arter, desto bättre klarar sig även naturen när något händer – exempelvis en storm, kemikalieutsläpp, bränder, ett förändrat klimat. Att vi har en biologisk mångfald är därmed som ett sorts immunförsvar.

Passa på att uppskatta den mångfald som finns omkring dig idag! Åk ut till något av våra fantastiska naturreservat, häng upp ett insektshotell, snickra ihop en fågelholk eller plantera en nektarbuffé för fjärilar och bin! Du kan även besöka något av de evenemang som anordnas av olika naturinriktade föreningar som finns i kommunen. Se om du kan hitta någon ny art för dig!

Till och med en lysande blå dagfjäril kan vara något särskilt som du aldrig förr sett.

Läs mer om fetsörtsblåvingen i vår folder.PDF (pdf, 2.5 MB)

Här kan läsa mer om Biologiska Mångfaldens Dag.