Hänsyn till värmen i barn- och äldreomsorg

Publicerad 18 juli 2018 08:08

När temperaturerna går upp pågår ett medvetet aktivt arbete inom Norrköpings kommun med att underlätta för framför allt barn och äldre samt kroniskt sjuka, som är extra utsatta vid värmeböljor. Kommunens personal som arbetar inom omsorgsyrkena följer då särskilda rutiner. Fokus ligger på att hjälpa till att hålla vätskebalansen och förhindra att kroppstemperaturen går upp för mycket.

Äldreomsorg och kroniskt sjuka

För de äldre och kroniskt sjuka kan värmen inte bara vara besvärlig utan den kan i vissa lägen till och med vara farlig. Norrköpings kommun har därför rutiner och en checklista för personal inom äldreomsorg med punkter på vad de ska tänka på och uppmärksamma extra. Tecken att vara observant på är till exempel om någon får förhöjd puls, kraftiga svettningar och förhöjd andning.

Det viktigaste att tänka på när det är extremt varmt är att hålla vätskebalansen och att få svalka. Kommunen har därför köpt in portabla svalkande fläktar som placeras ut på olika boenden vid varmt väder. Andra exempel på svalkande åtgärder är att samlas på platser som är svalare, fylla en balja med svalt vatten att doppa fötterna i, att lägga blötlagda handdukar runt halsen eller att uppmana de äldre till minskad aktivitet – att ta det lugnt helt enkelt.

Personalen är också mycket observant på vätskeintaget. Ju äldre man blir desto svårare kan det vara att märka sin egen törst. Det är heller inte bara vätskan som är viktig utan även att man håller mineralbalansen. Därför ger personalen också de äldre vätskeersättning att dricka.

Barnomsorg
Små barn är också extra känsliga för värme. I Norrköpings förskolor finns därför rutiner för barnens utevistelse i sol, och personalen väljer att stanna inne med barnen mellan klockan 11-15 då solen är som starkast. Kommunen arbetar även sedan en tid tillbaka med att förse förskolegårdar som behöver det ett solskydd över sandlådan. Pedagogerna informerar vårdnadshavare om vikten av solskydd i form av hatt eller keps och tunna, täckande svala kläder för att underlätta barnens mående.

Pedagogerna ser noga till att varje barn får i sig vätska. Det finns rutiner för detta, som kan se något olika ut på respektive förskola – bland annat rör det sig om personlig vattenflaska och dokumentation. Vid behov hjälper pedagogerna även till att kyla ner med svala handdukar. Lek i skugga uppmuntras med lockande erbjudanden som exempelvis vattenlekar, skapande eller högläsning ur en bok. Fokus ligger framför allt på lugna aktiviteter.

Man tänker också på att hålla temperaturen nere inomhus genom neddragna jalusier, fördragna gardiner och arbetar även aktivt med att vädra. Upplevs miljön på någon av de sommaröppna förskolorna som för varm finns möjligheten att ha ventilationen igång hela dygnet för att hålla innetemperaturen nere.

Stadium Sports Camp
Även på Stadium Sports Camp, med barn som idrottar och tränar för fullt, har det vidtagits åtgärder.

Dels tittar ledarna för varje sport på om de kan lägga om schemat och träna tidig förmiddag och senare på kvällen istället för mitt på dagen när det är som varmast. Som ersättning försöker man exempelvis lägga in bad eller andra svalkande aktiviteter under de varmaste timmarna.

Ledarna påminner även hela tiden deltagarna om vikten av att dricka, och även äta ordentligt. Man arbetar också med att hålla det svalt för barnen när de sover.