Händelöbron stängs

tillfälligt av för båt- och tågtrafik

Publicerad 05 april 2018 16:08

Händelöbron lagas och är från vecka 13 till vecka 22 avstängd för all fordonstrafik. Fotgängare och cyklister kan trafikera bron under tiden.

Från fredag den 13 april klockan 14.00 till lördag 14 april klockan 14.00 stängs bron av för båt- och tågtrafik.