Händelöbron stängs av för fordonstrafik

Publicerad 26 mars 2018 15:39

Efter att en arbetsplatsolycka skett kommer Händelöbron att stängas av för all fordonstrafik imorgon tisdag 27 mars och som längst till och med torsdag den 31 maj 2018.

En bred och tung transport körde över Händelöbron och fick med sig det tält som ska skydda dem som arbetar på bron. Ingen person kom till fysisk skada men händelsen är polisanmäld som en smitning.

Händelöbron kommer endast att vara öppen för fotgängare, cyklister, tåg- och båttrafik.