Grupp- och serviceboenden öppnar för besök 1 oktober

Publicerad 22 september 2020 14:09

Vård- och omsorgskontoret har beslutat att häva besöksförbudet på boenden för personer med funktionsnedsättning från och med 1 oktober.

- Nu bedöms risken för smittspridning av Covid-19 lägre och möjligheterna för säkrare besök större, säger Anders Granqvist, verksamhetschef egenregin.

Varje boende har olika förutsättningar för att kunna hantera besök utifrån rådande riktlinjer och rutiner, bland annat beroende på lokalernas utformning, så hur man tar emot besökare kan se olika ut.

- Alla som besöker någon på ett grupp- eller serviceboende ska få information om vad som gäller där, samtidigt som den besökande har ett eget ansvar att följa gällande rekommendationer för att minska risken för smittspridning, säger Anders.

I Norrköping har grupp- och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning haft besöksförbud med anledning av coronapandemin under ungefär ett halvår för att skydda personer i riskgrupp som bor i dessa boenden. På boendena har man haft väldigt få fall av Covid-19.