Grön omställning för Norrköpings kommun

Publicerad 13 september 2017 11:00

Ett av Norrköpings kommuns mål är att kommunen ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska utsläpp i olika former. På kommunfullmäktiges möte den 28 augusti 2017 antogs två dokument:

Dessa dokument bidrar till den gröna omställningen för kommunen.