Godkända vattenprover i Krokek

Publicerad 26 mars 2018 08:00

Resultatet av vattenproverna efter vattenläckan i Krokek har fått godkänt. Norrköping Vatten och Avfall har därmed hävt sin rekommendation om kokning av dricksvattnet, som nu kan användas som vanligt igen.