Gemensam tyst minut på Tyska torget

Publicerad 10 april 2017 09:12

För att hedra offren och visa stöd och medkänsla med de drabbade i den tragiska händelsen i Stockholm i fredags kommer Norrköpings kommun att hålla en kort ceremoni på Tyska torget i samband med den utlysta nationella tysta minuten klockan 12.00 måndag den 10 april.

Under ceremonin, som börjar klockan 11.45, kommer bland annat Kikki Liljeblad, kommunstyrelsens vice ordförande, att hålla ett kort tal och trumpetsolisten Leif Fredricsson kommer att framföra Som en bro över mörka vatten samt Amazing Grace.

- Den fruktansvärda händelsen i Stockholm har berört oss alla djupt. Ceremonin blir ett tillfälle för alla Norrköpingsbor att samlas för att visa att vi står enade och står upp för öppenhet, demokratin och kärlek, säger Kikki Liljeblad.