Gång- och cykelväg på Fleminggatan avstängd för breddning 14/10 – 1/11

Publicerad 15 oktober 2019 10:11
Avstängd gång- och cykelbana på Fleminggatan

Klicka för större bild.

Gång- och cykelvägen längs med Fleminggatan kommer att breddas för att förbättras för cyklister och gående. Under tiden som arbetet pågår kommer gång- och cykelvägen att vara avstängd. Följ orangea skyltar för alternativ väg under ombyggnationen.