Gång- och cykelväg på Djurövägen

Publicerad 07 juni 2018 16:08

Trafikverket kommer att göra en geoteknisk utredning inför byggandet av en ny gång- och cykelväg på Djurövägen. Den nya gång- och cykelvägen kommer att byggas på väg 881 mellan Ljunga och Djurön. Trafikverket börjar borra vecka 24. 

Gång- och cykelvägen kommer att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Busshållplatserna ska bli bättre utformade och mer tillgängliga.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Norrköpings kommun.

Har du frågor?
Kontakta Trafikverkets projektledare Gabriella Strand.
Telefon: 010-124 36 67, e-post: gabriella.strand@trafikverket.se.
Håkan Kronander är kontaktperson på tekniska kontoret.
Telefon: 011-15 26 71, e-post: hakan.kronander@norrkoping.se.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webb.