Gångbron längs Motala ström vid kvarteret Drags är tillfälligt avstängd

Publicerad 12 juli 2019 15:29
Kartbild med markeringar över gångbron längs Motala ström och Dragsbron

Kartbild med markeringar över gångbron vid Motala ström samt Dragsbron. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Gångbron längs Motala ström vid kvarteret Drags har vid en besiktning visat på renoveringsbehov. Den är därför tillfälligt avstängd.

Då Norrköpings kommun kontinuerligt arbetar med det löpande arbetet av kommunens broar inventeras årligen en del av dessa. En extern entreprenör har i samband med det nyligen utfört en besiktning av gångbron längs Motala ström vid kvarteret Drags. Det upptäcktes då att den är i behov av renovering. Bron riskerar i dagsläget att kunna bli överbelastad. Avstängningen kommer att gälla tills vidare.

Dragsbron är för tillfället också under utredning. Under tiden för utredningen får max 30 personer vara samtidigt på bron. Ingen större folksamling får alltså vistas på bron.

Skyltar med information sätts upp i anslutning till broarnas entréer.

 

Mer information:

Vad är huvudskälen till att bron stängs av? Gångbron längs Motala ström vid kvarteret Drags uppvisar skador vad beträffar pelare och grundläggning.

Varför besiktigades bron just nu? Entreprenören har avtal på att utföra ett antal brobesiktningar varje år. Vid besiktningarna kan det komma synpunkter om broar som entreprenören anser att vi behöver titta närmare på. Dessa 2 broar hade det beställts en grundligare besiktning av, som nu är genomförd.

Hur ser kommunen på avstängningen? Säkerheten för alla invånare kommer alltid först, därför måste vi säkerställa att vi kan garantera att våra broar klarar belastningarna.

Hur länge kommer bron att vara avstängd? Bron kommer vara avstängd tillsvidare. I dagsläget finns flera förslag om hur man kan gå vidare i frågan. När ansvarig haft möjlighet att jämföra de olika alternativen för att hitta bästa möjliga lösning, blir tidsperspektivet tydligare.