Frukostmöte om Bostadssamordningen

Publicerad 27 maj 2019 13:32

Bostadssamordningen bjöd in fastighetsägare till ett frukostmöte under fredagen. Syftet med mötet var att berätta mer om hur Bostadssamordningens arbete och processer ser ut idag.

De flesta norrköpingsbor har ett ordnat boende och en god boendemiljö, men i takt med att befolkningen har växt har utmaningar som är tydligt förknippade med bostadsbrist uppstått. För personer med en svag ställning på bostadsmarknaden innebär bostadsbristen stora svårigheter. Bostadssamordningen har ett uppdrag att stötta och se till att människor som genom bistånd blivit beviljade stöd till bostadsanskaffning också får ett boende.

- För oss på Bostadssamordningen är det viktigt att vi har ett gott samarbete med Norrköpings fastighetsägare och med de här återkommande frukostmötena vill vi få en dialog om hur vi gemensamt kan arbeta för bra boendemöjligheter för den här målgruppen, säger Timo Pöllänen, verksamhetschef Bostadssamordningen.

Tanken med att arrangera dessa frukostmöten är att skapa ett forum för dialog och verksamhetens förhoppning är att det ska vara 2-3 träffar per år. Till frukostmötet den 20 maj kom drygt 20 representanter från olika fastighetsbolag. Förutom att skapa en dialog är huvudsyftet med träffarna att Bostadssamordningen ska få tillgång till fler lägenheter på försociala kontrakt. Men också att fastighetsägarna ska få aktuell statistik och få mer kunskap om hur kommunen arbetar och stöttar de boende och fastighetsägarna. Ett annat uppdrag som Bostadssamordningen har är bostadsanpassning och här vill man från kommunens sida få till ett annorlunda tänk kring hur vi kan återanvända de lägenheter som redan är bostadsanpassade.

- Vi på Bostadssamordningen tror att människor vill och kan förändras. Ibland behövs det bara lite mer hjälp för att personen ska få chansen att få revanschera sig och sitt liv. En bostad kan vara det avgörande för att personen lyckas, avslutar Timo Pöllänen.