Fritidsgårdarnas verksamhet anpassas

Publicerad 02 april 2020 14:05

Utifrån spridningen av covid-19 i samhället behöver fritidsgårdarnas tonårsverksamhet anpassas både vad gäller öppettider och aktiviteter. Detta på grund av personalbrist och smittspridningsrisk. Vi håller oss uppdaterade om läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Information om öppettider och aktiviteter läggs ut via fritidsgårdarnas sociala medier.

Prioriteringar inom fritidsgårdarnas verksamhet:

  • 10-12 årsverksamheten är prioriterad. Detta gäller både öppen verksamhet, inskriven verksamhet samt korttidstillsynen, vilket är den lagstadgade verksamheten. Verksamheten för barn som är 10-12 år och går i årskurs 4-6 har öppet fram till kl. 17.00, måndag-fredag.
  • Fritidsgårdarnas verksamhet för ungdomar kvällstid kommer att ha förändrade öppettider under våren och i dagsläget erbjuds aktiviteter på följande fritidsgårdar: Ektorp, Frinavet, Hageby Hus, Eneby fritid och Blacka. Dessa fritidsgårdar erbjuder kvällsverksamhet i form av uteaktiviteter ett par kvällar i veckan.
  • Personal från Djäkneparks fritidsgård kommer att arbeta uppsökande i city.
  • Mångfald, Åby och Borgsmo fritidsgårdar arbetar för att kunna erbjuda aktiviteter framöver.

Håll dig själv uppdaterad med information om det nya coronaviruset

Besök kommunens informationssida kopplad till det nya coronaviruset


På fritidsgårdarna kan du träffa dina kompisar och delta i olika aktiviteter som till exempel dans, musik, resor, idrott eller friluftsliv.

Se Norrköpings fritidsgårdars evenemangskalender

 

Fritidsgårdarna har verksamhet för barn som är 10-12 år och går i årskurs 4-6. Barnen är välkomna till fritidsgårdarna på eftermiddagar och hela dagar under lov och studiedagar. Tonårsverksamheten är öppen vissa kvällar. Vissa fritidsgårdar har korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning.

Korttidstillsyn i Norrköpings kommun