Framåt för skolresultaten

Publicerad 19 juni 2018 10:15

Årets statistik visar att skolresultaten för årskurs 9 går framåt. Meritvärdet ökar från 204 poäng till 212 poäng. Bakom resultatet ligger hårt arbete och medvetna satsningar.

Eleverna har gått på sommarlov och på kommunens skolor analyseras just nu betygsresultaten. Tre faktorer analyseras på central nivå – meritvärde, behörighet till gymnasiet och kunskapskrav i alla ämnen. På varje skola utvärderar och analyserar man betygen på ämnesnivå och i olika årskurser.

− Vi kan se en positiv trend på alla övergripande värden, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Meritvärdets genomsnitt för de kommunala skolorna ökar sedan våren 2017. Niornas behörighet till gymnasieskolan ökar också, men vi har en bit kvar till riksgenomsnittet på 83%. Här är viktigt att se till gruppen nyanlända som inte haft lika lång tid på sig i skolan. Det har betydelse för den egna kunskapsutvecklingen om en elev gått 9 år eller 4 år i skolan. Utan gruppen nyanlända ligger gymnasiebehörigheten i Norrköping på 84% och meritvärdet på 222 poäng. Rikssnittet för meritvärdet är 224 poäng.

67% av eleverna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven i alla ämnen. 7 av 11 enheter har förbättrat sitt resultat eller ligger oförändrade.

− Vi är glada över den positiva utvecklingen, men vi är inte nöjda. Det skolresultat vi ser är ett resultat av ett långsiktigt arbete under flera års tid. Våra lärare och pedagoger arbetar medvetet med att utveckla undervisningen. Nu ska vi fortsätta det goda arbetet vi har påbörjat och bland annat ha fortsatt fokus på ökad likvärdighet, säger Sofie.

Några av satsningarna bakom resultaten, utöver fokus på god undervisning, är bra underlag för analys, kvalitetsdialoger, utvecklingslärare med riktat arbete på vissa enheter och gemensamma lektionsstrukturer. En skola som presenterar ett riktigt gott resultat är Ektorpsskolan. Här uppnår 90% av eleverna gymnasiebehörighet. Jessika och Maria arbetar som lärare på skolan och de berättar om elevernas och lärarnas arbete. − Vi har arbetet med mattelyft, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt samt haft ett stort fokus på att möta eleverna där de är kunskapsmässigt.

Enligt Sofie Lindén handlar det fortsatta arbetet också om att lära sig analysera rätt saker, att se vad man som enhet behöver utveckla och att ta del av goda exempel från andra enheter.

Siffror, betygsresultat årskurs 9:

  • Meritvärdet i årskurs 9 i Norrköpings kommunala skolor har ökat från 204 poäng 2017 till 212 poäng i år. 224 poäng var genomsnitt i riket 2017.
  • Behörigheten till gymnasiet har ökat från 74% till 77%. Genomsnittet för riket 2017 var 83%.
  • Kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 63% 2017 till 67% i år. Genomsnittet för riket förra året låg på 74%.
  • 858 elever av 1119 elever i kommunala skolor gick ut årskurs 9 med behörighet till gymnasiet, vilket innebär att 261 elever inte var behöriga. Det är en minskning mot förra året då 295 elever inte var behöriga till gymnasiet.