Fortsatta mätningar av myggor på Vikbolandet

Publicerad 09 juni 2017 08:39

Sommaren 2016 genomförde Norrköpings kommun en kartläggning av myggor på Vikbolandet, ett arbete som görs för att få underlag till en eventuell framtida bekämpning. En rapport på resultatet från sommaren 2016 är nu klar och fortsatta mätningar ska göras även i sommar.

Sommaren 2016 gjorde Norrköpings kommun en inventering av stickmyggor på Vikbolandet för att klarlägga omfattningen av myggor samt identifiera vilken art som orsakar de stickmyggproblem som rapporterats i området. Resultaten för 2016 visade låga mängder på alla tre fångstplatser. Det var helt enkelt inte någon myggsommar.

Under hela studieperioden fångades endast 170 stickmyggor på de tre insamlingsplatserna. Av dessa är det översvämningsmyggor som dominerar och då främst av arten Aedes caspius. Mest stickmyggor fångades i fällan i Mönnerum följt av fällan i Fyrskeda. I dessa två områden dominerade översvämningsmyggorna. Det lägsta antalet stickmyggor fångades i Kättinge och där förekom främst arter av gruppen skogsmygg.

– Vi kan konstatera att översvämningsmygg förekommer på Vikbolandet och att Aedes caspius är den dominerande arten översvämningsmygga under 2016, säger Simon Karlsson limnolog på Norrköpings kommun.

Det kommer att behövas ytterligare inventeringar under år med ordentliga översvämningar för att fastställa vilken art av översvämningsmygg som verkligen orsakar de periodvis återkommande massiva stickmyggproblemen på Vikbolandet.

– Årets kartläggning av myggor på Vikbolandet har redan påbörjats. På fredag den 9 juni sätts fällor ut som vittjas på lördag. Vi kommer dessutom att utföra ytterligare utredningar för att identifiera var de stora reproduktionsområdena är, säger Simon Karlsson limnolog på Norrköpings kommun.

Översvämningsmyggan Aedes caspius, liknar i biologi och beteende den ökända översvämnings­myggan Aedes sticticus som är orsaken till olidliga stickmyggproblem vid till exempel Nedre Dalälven och Forshaga.