Förstärkt information om att hålla avstånd

Skylt med uppmaning om att hålla avstånd på både svenska och engelska, parkmiljö i bakgrunden.
Publicerad

Idag har Norrköpings kommun satt upp skyltar på platser utomhus där man ser att det kan finnas en ökad risk för trängsel. Skyltarna utgör en påminnelse om vikten av att hålla avstånd och vara rädda om varandra även utomhus.

  • – Detta är ett led i vårt förebyggande arbete kring uppdraget om att som kommun kunna förbjuda tillträde till särskilda platser. Genom att påminna om vad som gäller hoppas vi att alla ska tänka efter en extra gång så att beslut om tillträde inte behöver bli aktuella. Efter regionens uppmaning om att alla i länet ska gå in i personlig lock down under två veckor och under den perioden i alla lägen hålla avstånd till samtliga utanför det egna hushållet, känns detta än mer aktuellt, säger Anna Thörn, kommundirektör.
  •  

Skyltarna är en förebyggande åtgärd och sätts inledningsvis upp i Vasaparken, Folkparken, Universitetsparken samt på Himmelstalundsområdet. Fler platser kommer att bli aktuella för skyltning de kommande veckorna.

Information om arbetet i samband med förbud att vistas på särskilda platser