Förskolan Galaxen får pris för god arbetsmiljö

Publicerad 10 oktober 2017 15:30
Personal-förskolan-Galaxen

I Vilbergen ligger förskolan Galaxen, här arbetar 17 pedagoger som brinner för det lustfyllda lärandet hos barn. Genom ett utforskande arbetssätt uppmuntrar pedagogerna barnen att upptäcka världen varje dag. I år har förskolan fått kommunens arbetsmiljöpris, en utmärkelse som går till en arbetsplats där olika yrkeskategorier jobbar tillsammans för att minska ohälsa och förbättra trivsel. Anneli Fredriksson är förskollärare på Galaxen och hon menar att nyckeln till en positiv arbetsmiljö handlar om medarbetskap, gemenskap och att ha kul på jobbet.

Vad är det ni gör på förskolan Galaxen, vad är hemligheten?
Vi har ett starkt fokus på förbättringar och att hitta nya vägar och marker för vårt arbete på förskolan.

Hur skapar ni trivsel och minskad ohälsa?
Vi arbetar mycket med medarbetarskapet, våra roller i organisationen och arbetslaget. Vi jobbar med bemötande, allas delaktighet och ansvarstagande. Men framför allt försöker vi ha roligt på arbetet. Man ska se fram emot att gå till sitt arbete och vara en kugge i det betydande arbetet på förskolan. Vi hittar på små "pranks" och skojar med varandra i vardagsarbetet. Vi har gemensamma fikastunder varje vecka, där vi turas om att bjuda på något bakat och ibland något nyttigt och umgås lite avslappnat. För att förbättra hälsoarbetet har vi bland annat haft genomgång av hur man använder Hälsoportalen med dess utbud och vi använder Arbetsmiljöverkets Bullerapp som ett stöd i arbetet mot höga bullernivåer på förskolan.

Berätta om arbetet som ledde fram till vinsten?
Vi känner att vi är en förskola i medvind. Våra resultat i den senaste medarbetarenkäten visade uppåtgående positiva resultat. Utifrån förbättringsområden har vår organisation finslipats och vi har skapat tydligare strukturer och roller för personalen, som underlättar och skapar trygghet i arbetet.

Hur gör ni för att hålla i arbetet?
Vi kommer fortsätta att arbeta målinriktat och följa upp och utvärdera vårt arbete kontinuerligt.

Vad betyder vinsten för er och vad kommer ni att göra med priset?
Priset är ett kvitto på det goda och kvalitativa arbete vi utför. Det stärker personalsammanhållningen på förskolan. En riktig "boost" för alla! Priset ska gå till något som stärker personalgruppen och välbefinnandet samt gemenskapen. Vad vet vi ännu inte!