Förlänger möjligheten till hjälp med inköp åt riskgruppen

Publicerad 16 maj 2020 14:20

Medborgarstödet som hjälpt de mest utsatta med inköp av mat och mediciner under coronapandemin har bistått över 500 personer sedan insatsen drog igång i början av april. Nu kommer stödet att förlängas över sommaren.

I mars samordnade Norrköpings kommun tillsammans med Svenska kyrkan och Frivilligcentralen ett medborgarstöd för att hjälpa de som är mest utsatta under coronapandemin. Syftet med stödet har varit att hjälpa de personer som är i riskgrupp och inte kan handla eller hämta ut mediciner på egen hand och inte heller har någon närstående som kan hjälpa till. Personerna som behövt hjälp har kunnat ringa till Kommunens kontaktcenter som tagit emot beställningen och samordnat insatsen.
– Det har varit en stor fråga under april månad med en väldigt fin respons från de som ringer oss. Så vi kan se att behovet verkligen funnits och fortfarande finns då samtalen fortsätter att komma. Kanske ännu mer nu då fler känner till att det här stödet finns, säger Marlené Svegreus, samordnare, Kontaktcenter.

Sedan april har insatsen hjälp över 500 personer. Under april fick 332 personer hjälp med inköp av mat och 82 personer hjälp med uthämtning av mediciner. Från början av maj och till mitten av maj har 65 personer fått hjälp med inköp av mat och 25 personer hjälp med uthämtning av mediciner.
– Så länge situationen ser ut som den gör och vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer behöver vi fortsätta med medborgarstödet. Att stödet finns också under sommaren är viktigt eftersom många kanske inte har tillgång till sina vanliga hjälppersoner då, säger Richard Tjernström, säkerhetschef, Norrköpings kommun.

Informationen om medborgarstödet har delats av handlare och privatpersoner, genom annonser i tidning och på sociala medier. Allt för att i bästa mån nå den målgrupp som kan behöva stödet.
– Vi riktar oss till den riskgrupp som är mest utsatt. Den som kanske har närstående på annan ort och därför saknar möjlighet till att få hjälp av någon man känner, säger Richard Tjernström.