Förlängd betaltid på fakturor från Miljö och hälsa

Publicerad 09 april 2020 09:35

Under april månad kommer kommunen skicka ut fakturor för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydds, livsmedels- samt tillståndsområdet. Betaldatumet på fakturorna kommer att vara förlängt till den 15 augusti.

Från den 1 januari gäller nya taxor för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt spellagen. Beslutet om de nya taxorna vann laga kraft först i mitten av mars vilket gör att faktureringen har släpat efter under hela 2020.

- Vi vet att det är en tuff situation för många företagare nu och vi vill göra vad vi kan för att underlätta för dem som har det svårt. Kan man inte betala innan den 15 augusti kan man ansöka om anstånd att skjuta upp betalningen ytterligare fram till och med oktober, säger Maria Sayeler, ordförande i byggnads- och miljöskyddsnämnden. Vi kommer också löpande analysera läget och utvärdera om vi behöver fatta nya beslut efter den 15 augusti, fortsätter Maria.

Här kan du som är företagare ansöka om anstånd för att skjuta upp betalningen på fakturor.

Läs mer om de nya taxorna här.