Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Publicerad 31 mars 2020 10:07

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet gäller från den 29 mars och tills vidare.

Det var på Folkhälsomyndighetens rekommendation som regeringen tog beslutet om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska begränsas ytterligare. Detta med hänvisning till smittrisken.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som arrangeras trots förbudet. Den som ändå anordnar en sammankomst eller tillställning med fler än 50 peronser riskerar böter eller fängelse i högst sex månader.

För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.

Vad är en allmän eller offentlig sammankomst?

Till allmänna sammankomster hör till exempel; föredrag, offentliga möten, teaterföreställningar och bio, sammankomster i kyrkor och liknande religiösa lokaler, konserter och liknande. Till offentliga tillställningar hör också kultur- och sportarrangemang, mässor och marknader.

Sammankomster som inte berörs

Skolor och arbetsplatser berörs inte. Inte heller privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
Folkhälsomyndigheten kommer med råd kring privata sammankomster, men det är inte klart när dessa kommer.

Läs mer frågor och svar på polisens webbplats