Folkparken föryngras med 50 nya träd

Publicerad 27 mars 2017 17:56

Med start idag, måndagen den 27 mars, kommer tekniska kontoret att påbörja ett föryngringsarbete av Folkparken. 50 nya träd ska planteras. Det blir olika lövfärger och bladformer och även en hel del udda sorter.

-Det pågår ett ständigt föryngringsarbete av träden i Norrköpings parker för att de ska vara vackra och trädrika, säger Johan Lewander, landskapsingenjör på tekniska kontoret. I just Folkparken vill vi skapa en mångfald av träd med olika egenskaper - vi tänker oss både hängande och pelarformade sorter, med såväl runda som flikformade blad.

Anledningen till nyplanteringen är att ungefär lika många träd i Folkparken behöver tas bort. En del på grund av almsjuka, och en del för att de börjar bli så gamla att de vittrar sönder. Arbetet med att ta ned de träden påbörjas idag. Av de 50 nya träden kommer 9 stycken att få en minnesmärkning med koppling till de artister och konstnärer som deltog i samband med Norrköpings uppmärksammande av Earth Hour 2017.

Under våren och hösten 2017 kommer tekniska kontoret att genomföra drygt 100 nyplanteringar av träd i stadsmiljön i Norrköping för att även kommande generation ska få ett grönt Norrköping.