Fem projekt får pengar ur Norrköpings fond för forskning och utveckling

Publicerad 30 maj 2018 21:26

Den 29 maj beslutade kommunstyrelsen att fem nya projekt får medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling. Det är fondens nionde utlysning av medel. Den totala summan uppgår till 5,8 miljoner kronor.

De projekt som tilldelas medel har enligt forskningsfondens beredningsgrupp en klar och tydlig koppling till ett eller flera av fondens fyra huvudsyften:

 • En högre utbildningsnivå i kommunen
 • Utveckling av kommunens verksamhet
 • Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
 • Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat
 • - Det är mycket glädjande att få tillkännage vilka projekt som får medel från fonden. Är det något som Norrköping behöver så är det investeringar i kunskap, utbildning och forskning, sade Lars Stjernkvist (S), kommunalråd och ordförande i forskningsfondens beredningsgrupp, vid pressträffen då projekten och dess sökande presenterades.

 • - Extra roligt är att det i år är så många kvinnor ansökt om och tilldelats medel från fonden. Det har inte varit en medveten strategi, fonden är helt inriktad på projektens utformning och kompetens, sade Mårten Jarl (M), ledamot i forskningsfondens beredningsgrupp.


Följande fem projekt har tilldelats medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling:

Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem
Huvudsökande/projektledare:
Lina Lago, universitetslektor, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Campus Norrköping
Projektperiod: 1 augusti 2018 – 31 juli 2021
Tilldelad summa: 2 029 588 kronor

Att främja mångkulturell gemenskap genom transversella dialoger: Ett följeforskningsprojekt i Norrköpings skolor
Huvudsökande/projektledare:
Anna Bredström, universitetslektor, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Campus Norrköping
Projektperiod: 1 augusti 2018 – 31 juli 2019
Tilldelad summa: 1 252 585 kronor

Äldre människors mediala miljöer
Huvudsökande/projektledare:
Elisabet Cedersund, professor emeritus, avdelningen för åldrande och social förändring, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Campus Norrköping
Projektperiod: 1 juli 2018 – 20 juni 2020
Tilldelad summa: 1 088 242 kronor

Ett digitalt Norrköping för alla! Bibliotekets uppdrag att arbeta för digital inkludering i ett samhälle med nya utmaningar
Huvudsökande/projektledare:
Elin Wihlborg, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
Projektperiod: 1 juli 2018 – 31 december 2020
Tilldelad summa: 854 100 kronor

Skadeförebyggande sensorteknik för hästar
Huvudsökande/projektledare:
Göran Gustafsson, avdelningschef, RISE Acreo AB
Projektperiod: 13 augusti 2018 – 1 juli 2019
Tilldelad summa: initialt 100 000 kronor (utveckling och förankring), därefter ytterligare 500 000 kronor (om utvecklad projektidé godkänns av forskningsfondens beredningsgrupp)

Utöver syftena har beredningsgruppen bedömt ansökningarna efter hur sökande redogjort och beskrivit följande:

 • Om och hur samarbetspartners och samverkan förekommer i projektet
 • De vetenskapliga utmaningarna inom området och möjligheterna till att lösa eller utveckla dessa
 • Vilket resultat projektet kan tänkas uppnå
 • Hur resultat kan implementeras och ge praktisk nytta i framtiden
 • Hur resultat ska kommuniceras till forskarsamhället, kommunen, det omgivande samhället och samverkande parter
 • Budget, intyg och meriter

Beredningsgruppen består av Lars Stjernkvist (S), ordförande, Mårten Jarl (M) och Kajsa Andersson, utbildningskontoret, som representerar Norrköpings kommun. Kent Waltersson, Jörgen Nissen och Martin Rantzer, från Linköpings universitet. Pia Ahlberg, från näringslivet. Jörgen Jonsson, sekreterare och handläggande tjänsteperson från kommunen.