Femöresbron har flyttats

Publicerad 25 oktober 2017 14:33

Idag flyttades Femöresbron för att undersökas. Flytten gjordes med bland annat en pråm med lyftutrustning.

Flytten görs via flytande pontoner som lagts i vattnet vid Riksbron. Pontonerna placerades under Femöresbron och sedan lossades brofästena och brons tre delar lyfts till pontonerna. Brodelarna forslades sedan tillbaka till strandremsan nedanför Riksbron där de lyfts upp på lastbilar för att föras till Bråvalla

- Borttagningen och flytten av bron gör vi för att kunna undersöka om bron kan renoveras eller inte, säger Anna Boholm, projektsamordnare på tekniska kontoret.

Inspektionen av bron väntas gå ganska fort. För att hålla öppet för möjligheten att renovera bron dokumenterar entreprenören Tunga Lyft i Sverige AB på uppdrag av kommunen hur bron sitter ihop så att den ska kunna monteras tillbaka på samma sätt igen om det blir aktuellt.

För att spara tid om bron inte ska renoveras, har tekniska kontoret även påbörjat den långa processen att planera för att bygga en ny bro vid platsen. Om det ska byggas en ny bro kommer det kräva viss vattenverksamhet på den norra sidan av strömmen, vilket innebär att man behöver undersöka hur vattnet och miljön kan komma att påverkas. Därför pågår just nu samråd, då kommunen samlar in synpunkter från fastighetsägare och boende i området.